Ако желаете да станете спонсор, моля запознайте се с правилата на клуба:

чл.6.2 "Клубът няма да събира членски внос от членовете си, но ще разчита на доброволни финансирания или спонсорство само в рамките на определен проект, като разхода на средства по проекта ще бъде отчитан пред дарителите с надлежни счетоводни документи – фактури, разписки и др., а останалата неизползвана сума по проекта ще бъде връщана на дарителя."

чл.6.3 "Отговорността за средствата и материалната база, предоставени за конкретен проект ще бъде възлагана от ръководството на клуба върху конкретен член (или членове), като то ще следи за правилното разходване на поверените средства от назначеното лице и отчитането им пред дарителя."